hst2

TJÄNSTER

MANUELL KULBLÄSTRING

För kulblästring av stålkonstruktioner behövs en lämplig utrustning
Rengöring sker genom blästring som är en miljövänlig och ekonomisk lösning. Syftet med kulblästring är vanligen rengöring och förstärkning av materialet. Vårt företag erbjuder kulblästring på högsta nivå, en alltid professionell kundtjänst och leveranser i tid.

Vi erbjuder kulblästring i klass från Sa 1 till Sa 3 (blästring)

MÄTT PÅ KAMMARE FÖR KULBLÄSTRING

Längd

8000 mm

Bredd

4000 mm

Höjd

4000 mm