hst2

TJÄNSTER

Kulblästring

Kulblästring går ut på att rengöra och modifiera form av stålkomponenter.
Under kulblästringsprocessen ska stålet förstärkas medan rost, gamla färger och lacker ska tas bort. Efter denna behandling blir ytan slät och ren, vilket gör att materialet kan bearbetas vidare. Kulblästring används oftast i gjuteri- och metallindustri. Vårt företag utför kulblästring av ståldetaljer och hela stålkonstruktioner.

Kulblästring, HURTOSTAL2 företags installation

Vi erbjuder kulblästring i klass från Sa 1 till Sa 3 (blästring).
Maximala dimensioner av element för kulblästring:

  • längd till 16000 mm
  • bredd till 2450 mm
  • höjd till 500 mm