hst2

Avgradning av delar

Avgradning av komponenter är en process som syftar till att uppnå exakta mått och en slät yta på metallkomponenter. Det är en integrerad del i tillverkningen av mekaniska delar och maskinelement. Denna process innefattar borttagning av överflödigt material genom slipning, fräsning eller svarvning. Tack vare avgradning är det möjligt att uppnå hög dimensionell noggrannhet och ett estetiskt ytslutförande, vilket översätter till kvaliteten och funktionaliteten hos den färdiga produkten. I dagens industri spelar avgradning av komponenter en nyckelroll för att säkerställa hög kvalitet och precision i utförandet, uppfyllande de högsta standarder som krävs av kunderna.

TILLVERKARE

MADORA 

MASKINTYP

MADORA GP1000-ZZ

STRÖMFÖRSÖRJNING

3 X 400 VAC; 50HZ

MASKINENS EFFEKT

15 KW

DIAMETER AV DET FÖRSTA AGGREGATETS ARBETSVERKTYG

9 X 150 mm

VARV

375 – 1500 OBR/MIN

ÄNDRING AV ARBETSHUVUDENS POSITION

AUTOMATYCZNA Z PANELU TFT

ELEKTROMOTORTYP

7,5 KW

DIAMETER AV DET ANDRA AGGREGATETS ARBETSVERKTYG

9 X 150 mm 

KONTINUERLIG REGULERING AV VARV

375 – 1500 OBR/MIN

ELEKTROMOTORTYP

7,5 KW

ÄNDRING AV ARBETSHUVUDENS POSITION

AUTOMATYCZNA Z PANELU TFT

Upptäck precisionens kraft med vår nya maskin: MADORA GP-1000ZZ! Tid är pengar, och på Hurtostal 2 är vi medvetna om hur vi kan spara den maximalt. Vår maskin för avgradning, slipning och rundning av kanter – Avgradningsmaskinen MADORA GP-1000ZZ – kommer att bli en nyckelkomponent i ditt företag. 🔧 Minimera bearbetningstiden och kostnaderna för laser-/plasmaskurna delar. Fördelarna med Avgradningsmaskinen MADORA GP-1000ZZ:

✅ Besparingar på löner och försäkran om att arbetet utförs enligt högsta standarder. (Radier från R1 till R2)

✅ Vi kommer att förkorta förberedelsetiden för målning – tack vare precis avgradning och rundning av kanter, kommer dina delar att vara redo för målning snabbare än någonsin tidigare.

✅ Kostnadsbesparingar genom effektivare arbete – du kommer inte bara att spara på löner, utan också minska förbrukningen av material, såsom slitdelar till slipmaskiner.

✅ Bearbetning av delar med en tjocklek från 0,5 mm till 100 mm.

✅ Bearbetning av delar med mått från 10×10 mm till 1000×2000 mm. Vänta inte längre – optimera dina kostnader redan idag genom att samarbeta med oss!