hst2

BLOG

ALLT OM PLÅTSKÄRNING

Plåtskärning är en sönderdelning av materialet. Ett annat begrepp som står för denna process är kapning av plåt. Det finns olika metoder att skära plåt. En skärningsmetod väljs beroende på plåtens typ, dess tjocklek och resultatet som vi vill uppnå samt produktens framtida användning. Vad går plåtskärningsprocess ut på? Vilka skärningsmetoder finns det och vad är skillnader mellan dem?

Laserskärning

Laserskärning går ut på att fokusera en laserstråle på en liten yta. Den energistråle som skapas på så sätt gör att plåten skärs genom smältning eller smältning och förångning, eller smältning och förbränning av materialet. Vid laserskärning används även en skärgas, vars flöde är koaxialt med laserstrålen och blåser rent alla biprodukter som har skapats under skärprocessen från snittskåran. De innovativa laserskärningssystem som vårt företag använder gör att vi noggrant och med precision kan skära ut inte bara komplicerade former i valfria storlekar utan även små hål i grovplåt. Denna skärningsmetod används oftast för mjuka plåtar med en tjocklek på upp till ca. 30 mm. Själva processen är inte mycket snabb men den gör det möjligt att få precisionslinjer och släta kanter. Detta gör att slutprodukterna inte behöver bearbetas vidare. Dessutom är laserskärning en pålitlig, upprepad och automatisk process därför att lasern skär ut identiska element underhållsfritt när den har programmerats på ett lämpligt sätt. Lasersskärningen är också mycket effektiv eftersom materialet utnyttjas maximalt och med lite avfall.

Gasskärning

Den mest populära och äldsta skärningsmetoden för grovplåt är skärning med en syrgasbrännare. Den största fördelen med denna teknik är möjligheten att skära även en mycket tjock plåt. Metoden används dock oftast för att skära en plåt med en tjocklek från 25 till 300 mm. Själva processen går ut på att värma upp materialet till en mycket hög temperatur, vilket gör att det kan skäras längs den önskade linjen. Till följd av förbränning bildas flytande oxider som tas bort under det höga gastrycket. Om syrgasbrännaren ställs in korrekt kan man få en perfekt vinkelrät snittyta, vilket gör att plåten kan användas på många olika sätt utan att behöva bearbetas vidare. Den stora fördelen med gaskärningen är en möjlighet att använda fler brännare samtidigt, vilket gör arbetet effektivare, och ett relativt lågt pris på förbrukningsmaterialet.

Plasmaskärning

Nästa metod att skära plåt är skärning med hjälp av en plasmaljusbåge som bildas mellan en elektrod och ett arbetsstycke. Det går ut på att smälta och sedan blåsa bort metallen med plasmaljusbågen ur skärsnittet. Plasmaskärningen används för relativt mjuka och tunna plåtar med en tjocklek på 6–40 mm. De största fördelarna med denna metod är att man använder strålens mycket höga hastighet, vilket gör skärningen mycket snabbare än med gasmetoden och snittskåran är liten. Kanternas kvalitet är dock inte lika hög jämfört med de övriga skärmetoderna, vilket gör att materialet måste bearbetas vidare. Utrustning för plasmaskärning är också ganska dyr men priset kompenseras med den höga kapaciteten.